MIỄN THU HỘI PHÍ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021 DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID 19
Người đăng tin: Quàn trị Ngày đăng tin: 07/06/2021 Lượt xem: 2100

Miễn thu hội phí 06 tháng cuối năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn thu hội phí 06 tháng cuối năm 2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19

Điều 1: Miễn thu hội phí 06 tháng cuối năm 2021 cho hội viên Hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng do ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3 :  Quyết định này không áp dụng cho hội viên đăng ký mới năm 2021.

Điều 4 : Các thành viên Ban chấp hành Hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng và hội viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

BCH HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Đôi lời về Chi hội Đôi lời về Chi hội

Được ra đời từ năm 1999.

Đã trải qua nhiều kỳ đại hội và nay Chi Hội HDV DL Đà Nẵng là một tổ chức hỗ trợ các HDV ở tại Đà Nẵng trong nghề nghiệp của mình.

Xem thêm >>

Liên hệ Liên hệ

HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

  (+84) 905 114 807

  (+84) 903 588 787

  hoihuongdanviendulichdanang@gmail.com

  Tầng 1, số 97 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng

Đăng nhập

Kết nối Kết nối

         
X

Liên hệ với chúng tôi?