Thành viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng

Quản lý thành viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng

Tìm kiếm Thành viên
# Họ và tên Giới tính Số thẻ Loại thẻ Ngày hết hạn
1 NGÔ THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ 148190475 6 tháng 31/12/2019
2 HỒ THỊ VĨNH HÀ Nữ 148190089 01 năm 30/06/2020
3 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Nam 148180042 01 năm 30/06/2020
4 VÕ THANH TUẤN Nam 145190240 01 năm 31/12/2019
5 VŨ THỊ THUỲ LINH Nữ 148170565 6 tháng 31/12/2019
6 NGUYỄN ĐỨC THỌ Nam 101111879 01 năm 30/06/2020
7 ĐỖ ĐỨC THẮNG Nam 148180495 6 tháng 31/12/2019
8 VÕ VĂN MẠNH Nam 146181528 01 năm 30/06/2020
9 LƯU THỊ HƯƠNG Nữ 148170544 01 năm 30/06/2020
10 LÊ KIM VƯƠNG Nam 248190132 01 năm 30/06/2020
11 NGUYỄN VŨ HOÀ Nam 148190485 6 tháng 31/12/2019
12 TRẦN HƯNG THIỆN Nam 279185838 01 năm 30/06/2020
13 NGUYỄN THỊ TRÚC MY Nữ 148180946 6 tháng 31/12/2019
14 NGÔ HOÀNG THẠCH Nữ 148190462 6 tháng 31/12/2019
15 HỒ HỮU TOÀN Nam 148190482 1 NĂM 6 THÁNG 31/12/2020
16 NGUYỄN TÀI LINH Nam 127170177 01 năm 30/06/2020
17 NGÔ THỊ THU SƯƠNG Nữ 248180231 6 tháng 31/12/2019
18 NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN Nữ 148170669 6 tháng 31/12/2019
19 LÊ LÂM NGỌC BÍCH Nữ 148190030 01 năm 30/06/2020
20 HÀ THỊ THƯƠNG Nữ 149190311 6 tháng 31/12/2019

  (+84) 913 411 445

  (+84) 903 588 787

  chihoihdvdulichdanang@gmail.com

  97 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

Đăng nhập

         
X

Liên hệ với chúng tôi?