Thành viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng

Quản lý thành viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng

Tìm kiếm Thành viên
# Họ và tên Giới tính Số thẻ Loại thẻ Ngày hết hạn
1 LÊ THỊ THU HẰNG Nữ 248190095 6 tháng 31/12/2019
2 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH Nữ 248190030 01 năm 30/06/2020
3 LÂM NGUYỄN HOÀNG THỤY Nam 248190068 01 năm 31/12/2019
4 LÊ QUỐC CƯỜNG Nam 138190159 01 năm 30/06/2020
5 NGUYỄN THU HẰNG Nữ 148180800 01 năm 30/06/2020
6 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN Nam 148120701 01 năm 30/06/2020
7 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 148180783 01 năm 30/06/2020
8 PHẠM THỊ HỒNG TUYÊN Nữ 148170382 01 năm 30/06/2020
9 LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 148170343 01 năm 30/06/2020
10 DƯƠNG VĂN LÂM Nam 148190165 2 NĂM 30/06/2021
11 LÊ THANH MỪNG Nam 148190237 01 năm 30/06/2020
12 LƯƠNG THẾ LÂNG Nam 130180162 01 năm 30/06/2020
13 LÊ QUÝ KIM LONG Nam 146181727 01 năm 30/06/2020
14 NGUYỄN THỊ THUỲ Nữ 248151135 01 năm 31/12/2019
15 TRẦN PHƯỚC QUỐC Nam 248190094 01 năm 30/06/2020
16 NGUYỄN PHÚ VƯƠNG Nam 248150977 01 năm 30/06/2020
17 NGUYỄN TRẦN HUYỀN LINH Nữ 148120603 1 NĂM 6 THÁNG 31/12/2020
18 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 248180149 6 tháng 31/12/2019
19 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 148170004 1 NĂM 6 THÁNG 31/12/2020
20 NGUYỄN NHẤT HÙNG LONG Nam 148170003 1 NĂM 6 THÁNG 31/12/2020

  (+84) 913 411 445

  (+84) 903 588 787

  chihoihdvdulichdanang@gmail.com

  97 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

Đăng nhập

         
X

Liên hệ với chúng tôi?