Thành viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng

Quản lý thành viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng

Tìm kiếm Thành viên
# Họ và tên Giới tính Số thẻ Loại thẻ Ngày hết hạn
1 NGUYỄN THỊ DUYẾN Nữ 148190650 01 năm 30/06/2020
2 LÊ THÀNH DĂN Nam 148190602 6 tháng 31/12/2019
3 NGUYỄN HỮU CÓ Nam 166190146 2 NĂM 31/12/2021
4 HOÀNG THỊ TÂM Nữ 148190652 01 năm 31/12/2020
5 PHẠM VĂN THẾ Nam 101132360 01 năm 30/06/2020
6 NHỮ THỊ TRÀ MY Nữ 148190658 01 năm 30/06/2020
7 LÊ MINH SƠN Nam 148190292 2 NĂM 30/06/2021
8 VĂN PHÚ BÌNH Nam 149190320 01 năm 30/06/2020
9 TRẦN LÊ ANH VŨ Nam 148190649 01 năm 30/06/2020
10 HOÀNG TRỌNG NGHĨA Nam 144190025 2 NĂM 30/06/2021
11 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 148190631 1 NĂM 6 THÁNG 31/12/2020
12 NGUYỄN TUẤN VŨ HÀ Nam 142190164 01 năm 30/06/2020
13 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 174190130 6 tháng 31/12/2019
14 HUỲNH THỊ TỚI Nữ 148190530 01 năm 31/12/2020
15 NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 148180717 6 tháng 31/12/2019
16 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 148170357 6 tháng 30/06/2020
17 NGUYỄN THỊ TRIỀU Nữ 148170015 01 năm 30/06/2020
18 HÀ THỊ HỒNG TIÊN Nữ 148170654 6 tháng 31/12/2019
19 NGUYỄN PHÚC TRỌNG Nam 148161679 01 năm 30/06/2020
20 LÊ ĐỨC HÀNH Nam 148190293 6 tháng 31/12/2019

  (+84) 913 411 445

  (+84) 903 588 787

  chihoihdvdulichdanang@gmail.com

  97 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

Đăng nhập

         
X

Liên hệ với chúng tôi?